El Programa

Programa

El Programa de Transformació Digital enllaça amb el Pla Estratègic H23 per aconseguir una Transformació Digital necessària per Andorra.

 

Pla Estratègic de Govern H23

 
El Pla Estratègic de Govern H23 prioritza el creixement econòmic i social que demanda el país.
 
La transformació digital és una iniciativa clau considerada en el pilar d’Aliances pel canvi del Pla H23 per millorar la transparència, participació, proximitat, eficiència i igualtat.
 
Aquesta transformació passa per la digitalització dels pilars/verticals definits al Programa de Transformació Digital d’ANDORRA (PdTDA).

Transformació Digital de País

El Govern, de la mà de la Secretaria d’Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, ha elaborat un pla de transformació holístic que recull el conjunt d‘actuacions més importants a dur a terme durant els propers anys en termes de digitalització

 

Projectes interns i realistes per assolir un nivell de maduresa digital

 

Transferència i retorn al ciutadà

 

Tecnologia com a medi de relació entre govern i ciutadans

 

Projecte transversal

 

Administració àgil i interconnectada

El PdTDA, un projecte que es treballa transversalment amb la totalitat del sector públic i els agents econòmics