The National Cybersecurity Strategy of Andorra establishes the framework that must guarantee security in cyberspace

The National Cybersecurity Strategy of Andorra establishes the framework that must guarantee security in cyberspace

El secretari d'Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, César Marquina, ha explicat que dins del Programa de Transformació Digital, la ciberseguretat és un dels pilars més importants per garantir els principis de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació en l'actual context digital. Marquina ha presentat l'Estratègia Nacional de Ciberseguretat d'Andorra així com la creació de l'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra i la definició de les funcions de l'Equip de Resposta a Incidents, aprovats pel Govern en la darrera sessió de Consell de Ministres.

Paral·lelament als treballs de redacció que s'estan duent a terme actualment per a la Llei de ciberseguretat, que s'espera que s'aprovi durant el primer semestre del 2022, el Govern ha aprovat l'Estratègia Nacional de Ciberseguretat que contempla mecanismes que permetran millorar la prevenció i la protecció davant de les amenaces que afecten les xarxes i els sistemes d'informació. L'estratègia té com a objectiu facilitar la coordinació de les actuacions dutes a terme en aquesta matèria tant en l'àmbit nacional com internacional i més en particular, dins de la Unió Europea.

Tal com ha exposat Marquina, l'Estratègia Nacional de Ciberseguretat neix amb la voluntat de desenvolupar la creació d'un marc legal; coordinar de manera proactiva la prevenció i la mitigació de les amenaces, identificant i registrant les possibles amenaces existents tant a Andorra com a l'àmbit europeu; fomentar la cooperació entre l'Estat i el sector privat, creant un partenariat públic/privat; i finalment, fomentar la cooperació internacional, generant enfocaments que segueixin els estàndards internacionals en la matèria i participant en els fòrums i grups de treball europeus.

El secretari d'Estat estarà al capdavant de l'Agència Nacional de Ciberseguretat així com de l'Equip de Resposta per al tractament d'Incidents de Seguretat de la Informació. L'Agència serà l'encarregada de planificar, coordinar, gestionar i controlar la ciberseguretat de les xarxes i sistemes d'informació, com a pol tecnològic de referència i confiança, capdavanter en l'estratègia de ciberseguretat del país en un sentit nacional però també en l'àmbit global.

Tal com ha explicat Marquina, la missió de l'Agència Nacional de Ciberseguretat, serà la de garantir la ciberseguretat en el territori i protegir la seguretat pública en el ciberespai. Aquest òrgan ha d'esdevenir la referència digital per a les entitats de les administracions públiques i les entitats privades, especialment per aquells sectors estratègics.

L'Agència es dotarà d'un Equip de resposta per abordar els incidents de seguretat en les xarxes i els sistemes d'informació i adoptar les accions més adequades per mitigar-ne els efectes. L'equip de resposta es formarà d'especialistes externs que treballaran de manera coordinada amb altres professionals del sector tant del sector públic com del privat.

Presentacio de l'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra